قطـــــر ه های زیبای باران ... بسوی دریا شدن ( تقدیم به او... ) :


گاهی فکر میکنیم باید کاری بزرگ و شایسته برای

دوستان و کسانی که دوستشان داریم انجام دهیـــــم؛

ولی چون در توانمان نیست ، از خود ناامید و دلخور میشویم .

ولی باید به نکته ای تــــــــــــــــــــــــــوجه کرد :

باران بزرگترین و زیباترین هدیه آسمان به زمین است

ولی از قطرات کوچک و ناچیز آب تشکیل شده است .

تکرار باران گونه ی محبت هایِ بسیار بسیار کوچک

ما در حق عـــــــزیـزانمـــــــــــان ، چیزی از یک شاهکــــــارِ

بسیار بسیار بزرگ کـــــــــــــم ندارد ...

جملات زیبا گیله مرد

 .... احـــــــــــــــــــــــمـــــد
/ 0 نظر / 5 بازدید