بگذار که تــــازه شـــوم ، در هــــــــــوای تـــــــــــــو...... :

 

بگذار تا که تازه شوم در هوای تـــو
ای ذره ذره نفسم ؛ مبتــلای تـــــــو

می خواهمت به قدر تمام شکوفه ها
پهن است فرش سرخ غزل زیر پای تو

نذری بکن همیشه بمانی کنار مــــــن
تا در دل زمانـــه نیفتد بلای تــــــــــــــــو

دست و دلم همیشه به دنبال چشم توست
ای خاستگاه معجزه در چشم های تـــــــــو

من سیب ســرخ یاد تـــــــــو را گاز می زنم
شیرین شود لبان مـــــــــن از ماجرای تــــــو

گاهی به خواب نیمه شبت مـی کشم سرک
شاید دوبال حادثـــــــــــــه باشم برای تـــــــو

شاید دوباره پــــــــر بزنی در هـــــــــــوای من
تا من گل و شکـــوفـــــــــه بریزم بــه پای تــــو ......  احمــــــد
/ 0 نظر / 22 بازدید