سـرو نــاز شــــــــــــــــــــــــیــراز :

خوشا شیراز و وضع بی مثالش ###### خــداونـــدا نگه دار ؛ از زوالش

زندگی زیباست .... :
ساعت ۱٢:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۳/٢۱   کلمات کلیدی: بس گل شکفته می شود ،راههای استمرار خوشبختی ،عاشق زندگی ،خندان باش


Every sixty seconds you spend angry, upset or mad, is a full minute of happiness you'll never get back.
هر 60 ثانیه ای رو که با عصبانیت، ناراحتی و یا دیوانگی بگذرانی، از دست دادن یک دقیقه از خوشبختی است که دیگر به تو باز نمیگردد

****
Life is short, Break the rules, Forgive quickly, Kiss slowly, Love truly, Laugh uncontrollably, And never regret anything that made you smile..
زندگی کوتاه است، قواعد را بشکن، سریع فراموش کن، به آرامی ببوس، واقعاً عاشق باش، بدون محدودیت بخند، و هیچ چیزی که باعث خنده ات میگردد را رد نکن...
Send to all the people you care for and don't want to lose in 2009, even me...

درود و صدها درود بر شما دوست خوب  و سخاوتمندممم:

 

بس گل شکفته  می شود این باغ را  ولیلبخند

کس بی بلای   خار نچیده است   ازو   گلیلبخند