سـرو نــاز شــــــــــــــــــــــــیــراز :

خوشا شیراز و وضع بی مثالش ###### خــداونـــدا نگه دار ؛ از زوالش

چه می شد ؟؟؟؟؟ !!!!
ساعت ٧:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٢/٢۸   کلمات کلیدی: کتمب مقدس خدا ،شکو فایی گلها

 

چی می شد اگه خدا امروز وقت نداشت به ما برکت بده چرا که دیروز ما وقت نکردیم از او تشکر کنیم -

 

 

- چی می شد اگه خدا فردا دیگه ما را هدایت نمی کرد چون امروز اطاعتش نکردیم

 

 

 

چی می شد اگه خدا امروز با ما همراه نبود چرا که امروز قادر به درکش نبودیم -

 

 

 

چی می شد شکو فا شدن گلی را نمی دیدیم چرا که وقتی خدا بارون فرستاده بود گله کردم-

 

 

.
چی می شد اگه خدا عشق و مراقبتش را از ما دریغ می کرد چرا که ما از محبت ورزیدن به دیگران دریغ کردیم -

 

چی می شد اگه خدا فردا کتاب مقدسش را از ما می گرفت چرا که امروز فرصت نکردیم آنرا بخوانیم -

 

-چی می شد اگه خدا در خا نه اش را می بست چون ما در قلبهای خود را بسته ایم

 

چی می شد اگه خدا امروز به حرفهایمان گوش نمی داد چون دیروز به دستوراتش خوب عمل نکردیم .... / مانا  و پایدار  باشید.