سـرو نــاز شــــــــــــــــــــــــیــراز :

خوشا شیراز و وضع بی مثالش ###### خــداونـــدا نگه دار ؛ از زوالش

شوق گل :
ساعت ٥:۱٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٢/۱٩   کلمات کلیدی: گل ،بلبل ،تقدیم به او :