سـرو نــاز شــــــــــــــــــــــــیــراز :

خوشا شیراز و وضع بی مثالش ###### خــداونـــدا نگه دار ؛ از زوالش

باغ وصال - غزلی از دوست خوبم -رها :
ساعت ٢:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٢/٢   کلمات کلیدی: آسمان نگاهت ،فراق ،رها

Hosted by ImageHost.org

 

(باغ وصال)

 

در آسمان نگاهت ، ســتاره مهمانست

فـروغ مردم چشمت ،چو ماه تابانست

 

 

 

حضـور خنده شـیرین ، میـان مروارید

حکایت از غروب فراق و هجــرانست

 

 

 

عبــــور ناز نگاهت ، ز معبـر چشمم

شـروع فصل جدیدی ، برای پایانست

 

 

 

و بوی حجم­ سرودم، روایتی از توست

 

که طعم سبز حضورت،ز بوی بارانست

 

 

 

میـان باغ وصـالت ، گرفته­ام مسـکن

 

زبان وصف تو اینجا، اگرچه حیرانست

 

 

 

کشیده­ام ز فراقت،به دوش­دل حسرت

 

بیا میان دو دستم، که جای جبرانست

 

 

 

حضور حس نجیبت ، کنار احســاسم

 

ز عمق چهــره شاد «رها» نمایانست