سـرو نــاز شــــــــــــــــــــــــیــراز :

خوشا شیراز و وضع بی مثالش ###### خــداونـــدا نگه دار ؛ از زوالش

زندگی یه نعمت بزرگی است ؛ لطفا قدر شناس ان باشیم.......:
ساعت ٥:٥٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٢/٢٠   کلمات کلیدی: