سـرو نــاز شــــــــــــــــــــــــیــراز :

خوشا شیراز و وضع بی مثالش ###### خــداونـــدا نگه دار ؛ از زوالش

عجایب عجایب : سال 3000 بروایت تصویر
ساعت ۱٠:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱/٢٧   کلمات کلیدی: اینده جهان ،پیشرفت بشر !!!


 

سال 3000
سال 3000

سال 3000

سال 3000

سال 3000

سال 3000


 

سال 3000

سال 3000

سال 3000

سال 3000

سال 3000

سال 3000

سال 3000

سال 3000

سال 3000

سال 3000

سال 3000

سال 3000

سال 3000

سال 3000

سال 3000

 

 

 

قلم

 

قلمی از قلمدان قاضی افتاد. شخصی که آنجا حضور داشت گفت: جناب قاضی کلنگ خود را بردارید.

 

قاضی خشمگین پاسخ داد: مردک این قلم است نه کلنگ. تو هنوز کلنگ و قلم را از هم باز نشناسی؟

 

مرد گفت: هر چه هست باشد، تو خانه مرا با آن ویران کردی.