سـرو نــاز شــــــــــــــــــــــــیــراز :

خوشا شیراز و وضع بی مثالش ###### خــداونـــدا نگه دار ؛ از زوالش

شــــــهـــر امــــیـــــــــــد.... تــقــــدیــــم بــــــه تــــــو...... :
ساعت ۳:٥٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٤/۳۱   کلمات کلیدی: اشعار زیبا و دل انگیز ،شاخسار عشق ،ای ماه من که پرده شامم دریده ای ،تقدیم به : بهترینم
 
ای مـــــاه من که پــرده ی شامم دریده ای
در تــــار پــــود هستی من خوش تنیده ای
عطر کدام بهاری که بـــا بـــوسه های سبز
بر شاخســار خشک لبــانـــــــم چکیده ای
ای شهســــوار ســـرکش شهــــر امیــد من
شـــــــادم که در حـصــــار دل من رسیده ای
بنشین که چــــــــون گلاب خیال شب غمت
در سبزه زار خـــــواهــش دستم دمیــده ای
لب هــــــای مـــن تـرانـه ی رقص بهار داشت
که از شاخ بــــوسه بــار تنش بوسه چیده ای.........
....... احـــــــــمـــــــــد