سـرو نــاز شــــــــــــــــــــــــیــراز :

خوشا شیراز و وضع بی مثالش ###### خــداونـــدا نگه دار ؛ از زوالش

کــــــــــــاش بــــــــــــارانـــــــــــــی ببارد..... :
ساعت ٦:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٢/۱   کلمات کلیدی: کاش بارانی ببارد ،بگذرد از هفت بند ما صدا را تر کند ،مضامین زیبا / افکار زیبا ،غزل دل تقدیم به شما خوبان
کاش بــــــارانی ببارد قلبها را تـــر کند

بگذرد از هفت بنـــــد مــــا صدا را تر کند

قطره قطره رقص گیرد روی چتـر لحظه ها

رشته رشته مویرگهای هــــوا را تــــر کنـــد

بشکند در هم طلسم کهنه ی ایــــــن بــاغ را

شاخه های خشک بـــــــی بار دعـــــــا را تر کند

مثل طــوفــــــان بزرگ نوح در صبحـــــــــی شگفت

سرزمین سینه هــــــا تــا نــــا کجــــــــــا را تـــر کند

چترها تان را ببندید ای بـــــــــــه ســاحـــــل مانده ها

شاید این بــــــــــــاران که مــــــــی بـــــارد شما را تر کند ......احمد