سـرو نــاز شــــــــــــــــــــــــیــراز :

خوشا شیراز و وضع بی مثالش ###### خــداونـــدا نگه دار ؛ از زوالش

جــــــــا یگاه دلـــــــــــــم...... :
ساعت ۱٢:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۳/۱۱   کلمات کلیدی: دلتنگی های زیبا و عمیق ،جایگاه دل/ عشق ،معجزه کلمات/ معجزه عشق ،تقدیم به : شما خوبان مهربان و صمیمیییییی
من می دانم ؛ دلم تــــــــــا همیشه در وسط ترین

نقطه ی زندگیت جا مانده است ؛
 
 جایی بین خواستن و نخواستن جایی بین
بودن و نبودن جایی بین رفتن و نرفتن جایی بین .......
 این نقطه های خالی جا مانده..

آرام جــــانـــــــــم!
 


ظلم است اگر دلتنگت نشوم ؛  وقتی رویای شب و روزمی !....