سـرو نــاز شــــــــــــــــــــــــیــراز :

خوشا شیراز و وضع بی مثالش ###### خــداونـــدا نگه دار ؛ از زوالش

حد اقل خودمان با خودمان رو راست باشیم ، و همراه....... :
ساعت ٩:۱٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٦/٢٤   کلمات کلیدی: معجزه کلمات/ معجزه عشق ،گذشت و عفو / زیبایی های زندگی ،مقصد نا معلوم ،تقدیم : به شما خوبان 

     بــــا خــــــــودتـــان خوب تــا کنید :

با خودتان که خوب تا نکنید   ؛  روزگار شما را تا میکند  

 و می کند توی پاکت و می اندازد توی صندوق پستی ؛

به یک مقصد نامعلوم

خودت به جان خودت بیفت ، خودت خودت را بساز  

              خودت مواظب خودت باش

وگرنه دیگران به تـــــــو هر شکلی که دلشان بخواهد  مـــــــی‌دهنـــــد. .....