سـرو نــاز شــــــــــــــــــــــــیــراز :

خوشا شیراز و وضع بی مثالش ###### خــداونـــدا نگه دار ؛ از زوالش

بـــرای او :
ساعت ٦:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۳/۳۱   کلمات کلیدی: