سـرو نــاز شــــــــــــــــــــــــیــراز :

خوشا شیراز و وضع بی مثالش ###### خــداونـــدا نگه دار ؛ از زوالش

نــــــــــــیـــمه گـــــــــــــــــــم شده ...... :
ساعت ٤:٢٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/٢٦   کلمات کلیدی: نیمه گم شده ،دستم را بگیر من به تو نیاز دارم ،زمزمه دل/دلنوشته های من ،تقدیم به او : که خود همیشه بهترین است
دَستمــــــــ را بگــــیـر ؛ مــن بـــ ه بـــودن تــــــــو
 
 
نــیـــــــــــــــــــــاز دارَمــــــــــــــــــــــــــ 
 
..نیمــه ے گـُمشــده ام نیستـــــــــے ..

کــهـــ بـــا نـــیـــمـه ے دیـــگــر ......... بـــهــــ

جُــسـتـجـــویــتــــــــ بــرخـیــزمـــــــ .. 

تـــــو .. تــمــامـــــ گُـــمشـده ے مـنـے .. !! 

تمــام گـُمـشــده ے مَــن ...'