سـرو نــاز شــــــــــــــــــــــــیــراز :

خوشا شیراز و وضع بی مثالش ###### خــداونـــدا نگه دار ؛ از زوالش

غزلی برای پردیسیها :
ساعت ٥:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱٢/۱٧   کلمات کلیدی: وحشی بافقی

ای فلک چند زبیــداد تو بینــــــــم آزار

من خود آزرده دلم با دل خویشم بگذار

چند ما را زجفای تو دود اشک به روی

ما به روی تو نیاریم تو خود شرم بدار

 

                                                   وحشی بافقی

 

در خاکـدان دهــــر دلی شادمان کجاســـــــت؟

یک دل که ایمن است زغم در جهان کجاست؟

در گیـرودار فتنه دوران بســــــــــــــــــوختیم

داری خبـر بگوی که دارالامان کجاســـــــت؟