سـرو نــاز شــــــــــــــــــــــــیــراز :

خوشا شیراز و وضع بی مثالش ###### خــداونـــدا نگه دار ؛ از زوالش

بـــــــــــــــــــوســه هــــــــــــا را صــف کنیییییییییید..... :
ساعت ۸:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/٢٥   کلمات کلیدی: نوشته های کوتاه و قشنگ و عاشقانه ،نوشته های زیبا برای شما زیبا پسندان ،تشکر مدیریت وبلاگ سروناز شیراز از شما خوبان ،تقدیم به : همه دوستان عزیزم و همراهان گرانسنگم

کنار بزن سیاه لشکر جـــــــــدایی

هــــــــــــــــــا  را ؛

بــــــــــــــوســــــــه ها را صف

کـــــن

میخـــــــــــــواهـــــــــم قیامـــــــــت

کنـــــــــــی

دوبــــــــاره در دلــــــــم

میخواهم

دوباره عاشق

شوم

وجان دهم در هوای  وجودم....

تــــــــــــــــــو


فقط کمی واقعی تر باش که خیال مـــن

بـــــــاورش

بشــــــود

حضورت خیالی نیست....

 

 

از تمامی دوستان و همراهان عزیزم  که در مدتی که من مسافرت بودم ؛ اومدن و برام کامنت گذاشتن  ، از صمیم قلب ممنون و متشکرم..../ ایام بکام...

 

 

ارادتمند همه شما خوبان : احمـــــــد