سـرو نــاز شــــــــــــــــــــــــیــراز :

خوشا شیراز و وضع بی مثالش ###### خــداونـــدا نگه دار ؛ از زوالش

داستان های زیبـــــا و دل کش..../ عشــــق جــاویـــــــدان :
ساعت ۳:٥۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٤/٢٤   کلمات کلیدی: دوست داشتن /دوستان خوب / زوج های خوب ،داستان های زیبا و مفید و عاشقانه ،عشق های جاودان ،داستان های زیبای قدیمی و عاشقانه

تلفن همراه پیرمردی در اتوبوس زنگ خورد.

پیرمرد به زحمت تلفن را با دستان لرزان از

جیبش در آورد،هرچه تلفن را در مقابل

صورتش عقب و جلو کرد، نتوانست

اسم تماس گیرنده را بخوانـــــــد.

رو به مرد جوانی کرد و گفت:

ببخشید آقا،چی نوشته؟؟

مرد جــــــــــوان گفت:

نوشته همــــــه چیزم

پیرمرد جواب داد،الو ......... سلام عزیزم

 

 

 

یهو دستش را جلوی تلفن گرفت و با صدای آرام و با

لبخندی زیبا و قدیمی به مرد جوان گفت

همسرمـــــــــــــــــــه......

 

یعنی میشه ما هم همیشه اینجوری عاشق بمونیم؟؟!!!!