سـرو نــاز شــــــــــــــــــــــــیــراز :

خوشا شیراز و وضع بی مثالش ###### خــداونـــدا نگه دار ؛ از زوالش

آینه داران :
ساعت ٦:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱/۱۸   کلمات کلیدی: غزل ،خزان باغها ،فصل پایان است عشق

چون شب آینه داران است عشق

 

گریه های زیر باران است عشق

 

فصل آشتی در خزان باغها

 

غصه ها را فصل پایان است عشق

 

اضطراب چشمهای بی پناه

 

التهاب دشت لرزان است عشق

 

مثل جاده پرفراز و پرنشیب

 

گاه مشکل گاه آسان است عشق

 

حرمتش را پاسدار ای میزبان

 

یک نفس در سینه مهمان است عشق