سـرو نــاز شــــــــــــــــــــــــیــراز :

خوشا شیراز و وضع بی مثالش ###### خــداونـــدا نگه دار ؛ از زوالش

در مـــــقـــدم تــــــــــــــــــو..... :
ساعت ۱:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٧/۱٠   کلمات کلیدی: وز پای عشق بگسلم این قید و بند ،این بارهم نشد که ز کنج دهان تو ،اشعاشعار عاشقانه و دلکش ،غزل های عاشقانه و زیبا /تقدیم به شما خوبان
این بار هم نشد که ببرم کـــمنـــــــــــد را
و ز پای عشـــق بگسلم این قید و بنــد را
این بار هم نشد که به آتـش در افکنــــــم
با شعله ای ز چشم تـو هر چون و چند را
این بار هم نشد که کنم خاک راه عشـــق
در مـــــقدم تــــــو ،‌ منطق انــدیشمند را
این بار هم نشد که ز کنج دهـــان تـــــــو
یغما کنم به بـــــوسه ای آن نـــوشخند را
تا کی زنم دوباره به گــرداب دیگــــــــــری
در چشم های تـــــــو دل مشکل پسند را ؟
پروایم از گــــــــزند تعلق مــــده  ، که من
همواره دوست داشته ام ایــــــن گـــزند را
مــن با تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو
 از بلنـــدی و پستی گــــــــــــــــذشته ام
کــــوتاه گیر قـصه ی پست و بـــلــــــند  را ....