سـرو نــاز شــــــــــــــــــــــــیــراز :

خوشا شیراز و وضع بی مثالش ###### خــداونـــدا نگه دار ؛ از زوالش

بازم برای تــــــــــــــــــــــــــــــــــو.... :
ساعت ٩:٥۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٦/۱٩   کلمات کلیدی: غزل های زیبا و عاشقانه ،زمزمه های عاشقانه دل / عشق و امید ،دلم هوای پرواز دارد ؛ چه کنم ؟ ،تقدیم به : شما خوبان مهربان و صمیمیییییی

 گفتی دوستت دارم

و مــــــــــن بــــــــــــه
خیابــــــــــــــــان رفــــتم!

فضای اتــــاق برای پــــــــرواز

کافــــــــــــــــی نبــــــــــــــود...