سـرو نــاز شــــــــــــــــــــــــیــراز :

خوشا شیراز و وضع بی مثالش ###### خــداونـــدا نگه دار ؛ از زوالش

کـــــــــــــــــــــــــــــــی رفته ای زدل که تمنا کنم تــــــورا :
ساعت ۸:٠٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۸/۱٤   کلمات کلیدی: تمنا کنم تو را ،هویدا/غزل های زیبا ،تماشاکنم تورا ،کی رفته ای ز دل که تمنا

کى رفته‏اى ز دل، که تمنا کنم تو را؟!

کى بوده‏اى نهفته، که پیدا کنم تو را؟!

 غیبت نکرده‏اى، که شوم طالب حضور

 پنهان نگشته‏اى، که هویدا کنم تو را

 با صدهزار جلوه برون آمدى، که من

 با صدهزار دیده تماشا کنم تو را

 بالاى خود در آینه چشم من ببین

 تا با خبر ز عالم بالا کنم تو را

 مستانه کاش! در حرم و دیر بگذرى

 تا قبله‏گاه مؤمن و ترسا کنم تو را

خواهم شبى، نقاب ز رویت برافکنـــــــم

خورشید کعبه، ماه کلیسا کنم تـــــــو را

گر افتـــــــد آن دو زلف چلیپا به چنگ من

چندین هزار سلسله در پا کنــــــــــم تو را!

طوبى و سدره، گر به قیامت به من دهند

یک جا فداى قامت رعنا کنم تـــــــــــــو را

زیبا شود به کارگر عشق، کار من

هر گه نظر به صورت زیبا کنم تو را

با تقدیم احترام .... و ارادتمند همه تون   : احمـــــــــــــــــــــــــد