سـرو نــاز شــــــــــــــــــــــــیــراز :

خوشا شیراز و وضع بی مثالش ###### خــداونـــدا نگه دار ؛ از زوالش

عشق یعنـــــی : بخشیــــدن ؛ درک کردن و صبوری کردن و.... :
ساعت ٦:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/۱٩   کلمات کلیدی: معنی عشق / عشق و ما ،زیبایی در نگاه عشق ،نقش عشق در رزندگی و بخشش ،تقدیم : به شما خوبان
عشق فراموش کردن نیست ، بخشیدن است
گــــــــــــوش کردن نیست ، درک کردن است
دیــدن نیست ، احســـــــــــــاس کردن است
جا زدن و کنار کشیدن نیست
صبر کردن و ادامه دادن است
حتــــــــــــــــــــــــــی تنها . . .