سـرو نــاز شــــــــــــــــــــــــیــراز :

خوشا شیراز و وضع بی مثالش ###### خــداونـــدا نگه دار ؛ از زوالش

پـــــــــــــــــر تو عشقت همیشه گیست عزیزم :
ساعت ٧:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٢/٢۳   کلمات کلیدی: عاشقانه هایم تقدیم به او ،دلنوشته های بارانیم برای : تــــو ،مستانه شو مستانه شو ، آخر چرا در میزنی در ،تقدیم : به شما خوبان
تو ستاره ای هستی در آسمان دلم که هیچگاه خاموش نمیشوی
تو خاطره ای هستی ماندگار در دفتر دلم که فراموش نمیشوی
همیشه تو را در میان قلبم میفشارم تا حس کنی تپشهای قلبی را که یک نفس عاشقانه برایت میتپد
از وقتی آمدی بی خیال تمام غمهای دنیا شدم و تو چه عاشقانه شاد کردی خانه قلبم را
از وقتی آمدی گرم نگه داشتی همیشه آغوشم را ،
عطر تنت پیچیده فضای عاشقانه دلم را
همیشه پرتو عشق تو در نگاهم میتابد ، همیشه دلم به داشتن تو می بالد،

 

 .....احمد تو....