سـرو نــاز شــــــــــــــــــــــــیــراز :

خوشا شیراز و وضع بی مثالش ###### خــداونـــدا نگه دار ؛ از زوالش

عــطــــــر تـــــــــــــــــــو ..... :
ساعت ٤:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۸/٦   کلمات کلیدی: دلنوشته ای زیبا برای تو ،عاشقانه ولی درد ناک ،غمگنانه ولی امید وار ،تقدیم به: شما دوست خوبم
کـــجــــــــــا ایــستــاده ای...؟
چــگونــه اســت ، بــاد از هـــر جــهتـی
کــه مــیوزد ، عــطـر تــــــو را بــا خــود دارد؟؟؟