سـرو نــاز شــــــــــــــــــــــــیــراز :

خوشا شیراز و وضع بی مثالش ###### خــداونـــدا نگه دار ؛ از زوالش

دعــــا کــن دلـــــم رنــــــــــگ آیینــــه گـــــــــــــــــــردد :
ساعت ٢:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٧/۱٥   کلمات کلیدی: کاروان شعر / اشعار زیبا ،راز عشق / دلنوشته های بارانیییییییییییی ،دعا کن دلم رنگ ایینه گردد ،تقدیم به: شما دوست خوبم
دعا کن دلم بــــــــــوی بـــــــاران بگیـرد
و این درد جانســــــــــــوز درمــان بگیرد
دعا کن دلم رنگ آیینــــــه گــــــــــــردد
و تنهایی از عشـــــــــق ، پایان بگیــــرد
چکاوک به یک گــــــوشه اش لانه سـازد
شقـــایـــــــق ز شادابی اش جان بگیرد
دعا می کنم تا کـــــــــه روزی بیایــــــد
به گرمی به آغـــــــــــوش ،دستان بگیرد
دعا کن که این سفــره خالی عشـــــق
به باریدنی ، طعمی از نــــان بگیـــــــرد
دعا کن که تنهــــــاترین مــــــــــرد دنیا
دمی همره عشــــــــــق سامان بگیرد
دعا کن اگر می سرایم ،  تـــــو بــاشی
که با خنده هایت دلم جـــــــــــان بگیرد....قلب