سـرو نــاز شــــــــــــــــــــــــیــراز :

خوشا شیراز و وضع بی مثالش ###### خــداونـــدا نگه دار ؛ از زوالش

بــــــــــــــــــوس برای خرجـــــــــــــــــــی خونــــــــه ...:
ساعت ۳:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٩/۳   کلمات کلیدی: بوس/ عشق ،خرجی خونه /هزینه های زندگی ،طنز های زیبا ،تقدیم : به شما خوبان

+ خرج کردن بوســـــــــــــــــــــــــه....

مردی به همسرش این گونه نوشت:

عزیزم این ماه حقوقم را نمی توانم برایت بفرستم به جایش 100 بوسه برایت فرستادم.

عشق تو .....

همسرش بعد از چند روز اینجوری جواب داد:

عزیزم از اینکه 100 بوس برام فر
ستادی نهایت تشکر را می کنم.

 
ریز هزینه ها:

1.با شیر فروش به2 بوس به توافق رسیدیم.

2.معلم مدرسه بچه ها با 7 بوس به توافق رسیدیم.

3.صاحب خانه هر روز می اید و 2-3 بوس از من می گیرد.

4.با سوپر مارکتی فقط ب
ا بوس به توافق نرسیدیم بنابرین من ایت
م های دیگری به او دادم.

5.سایر موارد 40 بوس.

** نگران من نباش...هنوز 35 بوس دیگر برایم باقی مانده

 که امیدوارم بتونم تا اخر این ماه با اون سر کنم..../