سـرو نــاز شــــــــــــــــــــــــیــراز :

خوشا شیراز و وضع بی مثالش ###### خــداونـــدا نگه دار ؛ از زوالش

پــــــــــــــــــایــــــان جــــدایِِِِِِِِِِـــــــــــــــــــــــــــی....
ساعت ۸:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٩/۱٥   کلمات کلیدی: کلید عشق / پایان جدایی ،زمزمه های عاشقانه دل / عشق و امید /تقدیم به او ،فریاد میزنم : دوستت دارم ،تقدیم به او : که خود همیشه بهترین است
گر کلمه دوستت دارم قیام علیه بندهای بین من و توست ؛

اگر کلمه دوستت دارم راضی کننده و تسکین دهنده قلبهاست

اگر کلمه دوستت دارم پـــــایــــان همــــــه جدایی هـــــاست

اگر کلمه دوستت دارم نشانگر عشق راستین من به تــوست

اگر کلمه دوستت دارم کلید زندان من و توست

پس با تمام وجود فریاد می زنم:

دوســــــــــــتت دارم....