سـرو نــاز شــــــــــــــــــــــــیــراز :

خوشا شیراز و وضع بی مثالش ###### خــداونـــدا نگه دار ؛ از زوالش

خشک نیل چشـــــم مـــــــــــــن ، ز آب مـــــــــی شــــــود :
ساعت ٩:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۳/۱٥   کلمات کلیدی: اشعار عاشقانه / عارفانه برای دلم ،زمزمه دل / عاشقانه / عارفانه ،نگاه تو معجزه میکند عزیزکم ،تقدیم به او : که خود همیشه بهترین است
نگاه تــــــــــــــو معجــزه است،
سِحــــر غم به معجزت خــراب
مـــــــــــــــــی شـــــــــــــــود،
تا عصای دیده بر من افکنی ،
خشک ، نیل چشم مــــــــــن
ز آب مـــــــــی شــــــــــود....