سـرو نــاز شــــــــــــــــــــــــیــراز :

خوشا شیراز و وضع بی مثالش ###### خــداونـــدا نگه دار ؛ از زوالش

چهار راه قلبم ، عبور کردی و ..... چــــــــــرا ؟
ساعت ۸:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱/٢٧   کلمات کلیدی: زمزمه های عاشقانه دل / عشق ،دلنوشته های بارانیم ،غزل های زیبا و عاشقانه ،تقدیم به: شما دوست خوبم
.از چهار راه قــلبــــــم عبور کردی و هیچ به چراغ
قــــــــــــلبـــــــم توجـــــــــــــــــه نکـــــــــردی ،
اما بدان پلیس قلبـــــــم تـــــــــــــــــــــــــــو را
تعقیب خواهد کرد  و برگه ی دوســــــتت دارم
را زیــــــــــــــــر برف پـــــاکن هــــــــــــــــای
دلــــــــت خواهـــــــــــــــــد گـــــــــذاشت.....