سـرو نــاز شــــــــــــــــــــــــیــراز :

خوشا شیراز و وضع بی مثالش ###### خــداونـــدا نگه دار ؛ از زوالش

در پی عشــــــق تــــــــــــــــــو ، دل دیـــوانه شد :
ساعت ۱٠:۳٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٢٩   کلمات کلیدی: دلنوشته های بارانیم برای : تــــو ،غزل های زیبا و عاشقانه ،عاشقانه و بی ریا برای تو ،هرکسی عاشق نشد دیوانه نیست
هرکسی عاشق نشد ، دیوانه نیست

هرکه دیــــــوانه نشد  ، پروانه نیست

در پی عــــشق تـــــو دل دیوانه شد

شمع گشتی  و دلـــم پــــروانه شد

ازلهیب عشـــــــق تــــــــو افروختم

عــــشق را به سادگی نــــفروختم

ناگهان در بی کسی هـا گـم شدم

رفتی و افســـانه ی مــــردم شدم

تا به کی چشم انتظاری ، سـوختم

بس که چشمم را به راهت دوختم

تا به کی دیدار چشمت در خیــــال

زندگــــی بــــــا آروزهای محــــــال....