سـرو نــاز شــــــــــــــــــــــــیــراز :

خوشا شیراز و وضع بی مثالش ###### خــداونـــدا نگه دار ؛ از زوالش

عشــــــــــــــــــــــــق مــــــــانـــــــــدگـــــــــــــــــار.... :
ساعت ۱٠:٢٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٢/٢   کلمات کلیدی: عشق و امید / عاشقانه زندگی کردن ،عاشقانه و بی ریا برای تو ،راز عشق / دلنوشته های بارانیییییییییییی ،مستانه شو مستانه شو ، آخر چرا در میزنی در
گاه یک لبخنــــــــــــد آنقدر عمیق میشود که گریه
می کنــــــــــــیـــم

گاه یک نغمــــــــــــــه انقدر دست نیافتنی میشود
که با  آن  زندگی مــــــــــــــــی کنیم....

گاه یک نـــــگـــــــــاه آنچنان سنگین میشود ،  چشمانمان ، رهایش نمـــــــــــی کند

گاه یک عشــــــــــــــــق انقدر ماندگار می شود
که فراموشش نمی توانیـــــــم  بکنیم....