سـرو نــاز شــــــــــــــــــــــــیــراز :

خوشا شیراز و وضع بی مثالش ###### خــداونـــدا نگه دار ؛ از زوالش

سکـــــــــــــوتـــــم را بــــــــــــه باران هدیـــــــــــه کردم.... :
ساعت ٤:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱/٢۳   کلمات کلیدی: نبودی در فراق شانه هایت ، به هر خاکی رسیدم ،غزل های زیبا / دلنوشته های بارانیم ،مستانه شو مستانه شو ، آخر چرا در میزنی در ،تقدیم به: شما دوست خوبم
دست طــراح لب و چشم تــــــــــــو بس مشغول است

دست مــــــــــن بر سر زلفـــت به حرس مشغول است

لب تـــــــــــــو خشــک و ترک دار کمی مثـــل کویــــــر

لب مـــــــن با هــدف فــتح طبس مشغــــــــــول است

مثل عــیســــــــی شـــــــــــدی  و قصد طبابــت داری

نسخه ام را که نوشــتی و نفس مشــــغـــــــول است

پشــت دریای نگــاه تـــــــــــــــــو  پر از قایق و مــــــن

قایقــم در وســـــــــــط رود ارس  مشغــــــــــول است

آمدم گوشه ای از قلب تــــــــــــــــو  را خانــه کنــــــم

نارفیــقی خبر آورد  ، قــفس مشغــــــــــــــول است . . .