سـرو نــاز شــــــــــــــــــــــــیــراز :

خوشا شیراز و وضع بی مثالش ###### خــداونـــدا نگه دار ؛ از زوالش

آغــــــــــــــــــوش خیـــــــــال :
ساعت ۱٠:٤۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٢/٢٩   کلمات کلیدی: اغوش خیال/ عاشقانه های من ،زمزمه های عاشقانه دل / عشق ،مستانه شو، مستانه شو ، آخر چرا در میزنی در ،تقدیم : به شما خوبان
امشب، آغوشت نیست  ،  امـــــــــــا ؛
خیالت را بـــــــه آغــــــــوش میکـــشم
مــــوهایت را میبویم  ؛  نــوازش صورتت را
با گــــــونه هایــــــم  ، بـــــه هیچ نمیــــــدهم.
امــشــب  اینگــــــــــــــــــــــــــــونه اســـــــــت!
فــــــــــــــــــردا شب و شبهای دگر را چــــــــــه کنـم.... !!!