سـرو نــاز شــــــــــــــــــــــــیــراز :

خوشا شیراز و وضع بی مثالش ###### خــداونـــدا نگه دار ؛ از زوالش

معمــــــــــــا های زیـبـــــــــــا ، مـفیــــــــــد و جــــالـــــــب :
ساعت ٤:٥۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱/۱٧   کلمات کلیدی: تصاویر زیبا و تامل بر انگیز ،سر گرمی های مفید و جالب ،معما های فوق العاده و زیبا و البته مفید ،تقدیم به : شما خوبان
اگر بین ۰ تا ۵ تصویر صورت پیدا کردید – سبک مغز

اگر ۶ یا ۷  تصویر صورت پیدا کردید – کند ذهــــــن

اگر ۸ یا ۹ تصویر صورت پیدا کردید – معمولــــــــی

اگر ۱۰ یا ۱۱ تصویر صورت پیدا کردید – خیلی خوب

اگر ۱۲ یا ۱۳ تصویر صورت پیدا کردید – نابغــــــــــــه