سـرو نــاز شــــــــــــــــــــــــیــراز :

خوشا شیراز و وضع بی مثالش ###### خــداونـــدا نگه دار ؛ از زوالش

دلنوشته ای زیبا برای همه زیبا صفتان عـــــــاشق :
ساعت ٩:٢٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/٢٠   کلمات کلیدی: ارزو های خوب برای شما خوبان ،زمزمه های عاشقانه دل / عشق و امید ،بران عشق/ عشق و ارزو ،تقدیم به : شما خوبان مهربان و صمیمیییییی
گوشه ی یه کتاب قدیمی نوشته بــــود:

زندگی چرخ و فلکه...همیشه بالا نیستیم...
 
همیــــــــــــــــــــشه پایینم نخواهیم بــــــود...

جمله ی قشنگی بـــــود برای تحمل روزهای
سخت "پائین چرخ و فلک زندگی بودن"...


خدا کنه مسئول چرخ و فلک زود تر چرخش رو
 
شروع کنه... این پائین بد جوری قلبــــــــم می گیره...