سـرو نــاز شــــــــــــــــــــــــیــراز :

خوشا شیراز و وضع بی مثالش ###### خــداونـــدا نگه دار ؛ از زوالش

هــــــــــــــــــــــــــــوای تــــــــــــــــــو ....... :
ساعت ٢:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/۱٦   کلمات کلیدی:
چهار فصل هـــم  ،

کـــــامل نیـــــســت

هــــوای تــــــــــــــــو...

هــــــــــــــوای دیــــگریست
. . .
. .
.