سـرو نــاز شــــــــــــــــــــــــیــراز :

خوشا شیراز و وضع بی مثالش ###### خــداونـــدا نگه دار ؛ از زوالش

خیال عاشقانه با تو بودن ......... :
ساعت ٩:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/۱۳   کلمات کلیدی: مستانه شو مستانه شو/ دچرا در میزنی در ،خیال روی تو/ ،زمزمه های دل/ با من بمان تا انتها ،تقدیم به او : که خود همیشه بهترین است

 

 

به جـــــــــــــــز حضور تـــــــــــــــــــــــــــــو

هیچ چیز این جهان بیکرانه را جدی نگرفته ام

حتی عشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــق را...

   .... احمـــــــــــــد