سـرو نــاز شــــــــــــــــــــــــیــراز :

خوشا شیراز و وضع بی مثالش ###### خــداونـــدا نگه دار ؛ از زوالش

بهانه لازم نیست...... :
ساعت ۱٠:٠۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/۱۱   کلمات کلیدی: خدایا : رهایم نکن ،دلنوشته های بارانیم برای : تــــو ،زمزمه های زیبا و عارفانه ،تقدیم به او : که خود همیشه بهترین است
آدم‌هــــــــــــا مــــــــــــــــــــی‌روند
چون بهانه‌ای بــــــــــــــرای ماندن ندارنــــد
همـــــــــــان آدم‌ها برمـــــــــــــــــــــــــی‌گردند
چـــــــــــــــــون مـــــــــــــــــــــــــــی‌فهمنـــــــــــد
بــــــرای مانـــــــدن   بـــــــــــهانــــــــه لازم نیســــــت....