سـرو نــاز شــــــــــــــــــــــــیــراز :

خوشا شیراز و وضع بی مثالش ###### خــداونـــدا نگه دار ؛ از زوالش

مستانـــــــــــــه ام مستانه شو مستانه شـــــــــــــــــــو...... :
ساعت ٩:۱٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/۱٠   کلمات کلیدی: برای دلم/ دلنوشته من ،مستانه و غرور افرین میگم : ،با من بمان تا انتها ،تقدیم به : او
از " تـــو " دلـگیـــر نیستَــــم . . . 

اَز دلـَــم دلـگیــــــــــــــــــــــــــــــــــرَم !

کــــه نَبــــودَنـتــــ را صَبــــورانــــه تحمـــــل کــــــــــــــــــــرد تا عاقبت . . . 

بـی هیـــچ شِـکــــوه ای ...!!!  دیدی من مطمئن بودم و همیشه میگفتم.....