سـرو نــاز شــــــــــــــــــــــــیــراز :

خوشا شیراز و وضع بی مثالش ###### خــداونـــدا نگه دار ؛ از زوالش

زمزمه های بارانیم ...../ بـــــــــــــــــــــــرای او...... :
ساعت ٧:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/۱۱   کلمات کلیدی: زمزمه دل / عاشقانه / عارفانه ،دلنوشته های بارانیم برای : تــــو ،راز و نیاز/ امید واری و رسیدن به ارزوخدایا شکرت

خــــدایـــــــــــــــا  مهربـــــــــــــــانـــــــــــــا  . . .

 

اگــر خواسته ام را اجابت میکردی ، 

به خــودم قــول داده بـــــــــــــــــــــــــودم

خیلی دوســـــــــــــــــــــــــــــتت داشته باشم

حــالا که خواسته ام را اجــابت نکرده ای

...بایــــــــــــد حواسم باشد کــــــــــــــــــــــــــه :

خــیلی بیشتر دوستت داشــته باشم

آخــر میترسم فکر کنی این همه سال
تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو را

 

بخــاطر اجــابت خواسته هایم

خواســته بــــــــــــــــــــــــــــودم...

خدا جــــــــــــــــــونم  بابت همه مهربونیات ممنونم    

.....احمـــــــــــــــــد