سـرو نــاز شــــــــــــــــــــــــیــراز :

خوشا شیراز و وضع بی مثالش ###### خــداونـــدا نگه دار ؛ از زوالش

طنـــیـــــــــــن عشــــق تــــــــــــــــــــــــو ...... :
ساعت ۱٢:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۳/۱٧   کلمات کلیدی: زیبا ترین حس تویی ،اغوش خیال/ عاشقانه های من ،مستانه شو مستانه شو ، آخر چرا در میزنی در ،تقدیم به: شما دوست خوبم

 

 دستانت را از من دریغ نکن...

 
 
 
در آیینه نگاهت گم شده ام

خود را در زلال آن نمی یابم

دلم بدجوری هوای دیدنت را کرده است

بیا و مرهم دل خسته ام باش

دست هایت را ازمن دریغ نکن

که به گرمای آن ها محتاجم

اگر بیایی صدایت در گوشم ،

طنین عشق خواهد نواخت

و گرمای عشقت جان خسته ام را ،

توانی دگر خواهد داد و جان مرده ام را ،

نفخه زندگانی خواهـــــــــــــــــــد بخشید

بیا و آغوش خود را از من دریغ نکن

که من در آغوش تــــــــــــــــــــــو

زیباترین حس را خواهم داشـــــــت

و زیبایی و لطافت گل های بهاری را

در میان دستان تو خواهم یافت

دست هایت را از من
دریغ  نـــکـــــــــن.......قلب
 

AHMAD