سـرو نــاز شــــــــــــــــــــــــیــراز :

خوشا شیراز و وضع بی مثالش ###### خــداونـــدا نگه دار ؛ از زوالش

دیــــــــدن روی تــــــــــــــــــــــــــو...../ مستانه ام مستانه ام :
ساعت ٧:٥۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/۸   کلمات کلیدی: غزل های زیبا و ناب / اشعار زیبا و دل کش ،اشعار عاشقانه / عارفانه برای دلم ،دیدن روی تو در خویش ، زمن خواب ،تقدیم به : شما خوبان مهربان و صمیمیییییی

دیــــــــــدن روی تـــــــــــــــــــــو

 در خویش زمـــــــــــن خواب گرفت

 آه از آینه که تصویر تو را قاب گرفت

خواستم نوح شوم،موج غمت غرقم کرد

کشتی ام را شب طوفانی ، گرداب گرفت 

در قنوتم زخدا عقل طلب مـــــــی کردم

عشــــق اما خبر از گوشه محراب گرفت

نتوانست فرامـــوش کند مستــــــــــی را

هرکه از دست تو یک قطره می ناب گرفت 

کی به انداختن سنگ پیاپی در آب

مـــــــــاه را می شود از حافظه

آب گــــــــــــــرفت.....؟ 

..... احــمـــــــــد