سـرو نــاز شــــــــــــــــــــــــیــراز :

خوشا شیراز و وضع بی مثالش ###### خــداونـــدا نگه دار ؛ از زوالش

....چـــــــــــــرا مـحــــو تمــاشــــای منـــــــــــــــی :
ساعت ٧:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱۱/٢۳   کلمات کلیدی: ناز چشم تو/ ،چشم به راهتم ،تقدیم به او : که خود همیشه بهترین است

 گفته بودی که چرا محـــو تماشای منی ؟

 وآنچنان مات که یک دم مژه بر هم نزنی؟ .   
 مژه بر هم نزنم تا که ز دستم نرود
 ناز چشم تو به قدر مژه بر هم زدنی