سـرو نــاز شــــــــــــــــــــــــیــراز :

خوشا شیراز و وضع بی مثالش ###### خــداونـــدا نگه دار ؛ از زوالش

عیدانه تقدیم به بهار
ساعت ٢:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱/۸   کلمات کلیدی: باغ بلور

قلب ای نگاهت نخی از مخمل و از ابریشم

قلب چند وقت است که هرشب به تو می اندیشم

به تو , آری!!!

قلب به تو یعنی همان منظر دور  

قلب به همان سبز صمیمی به همان باغ بلور

قلب به همان سایه همان وهم , همان تصویری

قلب که سراغش را ز غزل های خودم میگیری  

قلب به همان زل زدن از فاصله ی دور به هم 

قلب یعنی آن شیوه ی فهماندن منظور به هم

قلب به تبسم , به تکلم , به دلارایه تو

قلب به تماشا , به خموشی , به شکیبایی تو

قلب به نفس های تو در سایه ی سنگین سکوت

قلب به سخن های تو به لهجه ی شیرین سکوت

قلب شبهی چند شب است آفت جانم شده است

قلب اول نام کسی ورد زبانم شده است

قلب در من انگار کسی در پی انکار من است

قلب یک نفر مثل خودم عاشق دیدار من است

قلب یک نفر ساده چنان ساده که از سادگیش

قلب می توان یک شبه پی برد به دلدادگیش

قلب حتم دارم که تویی آن شبه آیینه پوش

قلب عاشقی جرم قشنگیست به انکار مکوش

قلب آری آن خواب که شب آفت جانم شده بود

قلب آن الفبا که همه ورد زبانم شده بود

قلب اینک از پشت دل آینه پیدا شده است

قلب و تماشا گه این خیل تماشا شده است

قلب آن الفبای دبستانی دلخواه تویی

قلب عشق من , آن شبه شاد شبانگاه تویی ...