سـرو نــاز شــــــــــــــــــــــــیــراز :

خوشا شیراز و وضع بی مثالش ###### خــداونـــدا نگه دار ؛ از زوالش

نگاههای صمیمی :
ساعت ۳:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱/٧   کلمات کلیدی: باغ بهشت

مـــــــــــی دونی تو اون نگـــــــــــــــــــــــاهت

                                                                  همیــــــــــــــــشه باغ بهشــــــــته

کـــــــــــــــاش می شد اینو بــــــــــــــدونم

                                                                  کــــــی تو رو از چی ســـــــرشته

مــــــــــــــــی دونم بهم می خنـــــــــــــــدی

                                                   درد مــــــــــــن فقط همـــــــــــینه

همیشـــــــــــــــــه از این می ترســـــــــــــــم

                                                   گـــــــــــــــــریمو چشمات ببیـــــــــــــــــــــنه

چـــــــــــی می شد که چشم نـــــــــــازت

                                                   یـــــــــــــه نظر ناظر من بـــــــــــــــــــــود

یــــــــــــه نگاه ساده پــــــــــــــــــــاک

                                                   شــــــــــــــــــــاهد ساده گیام بــــــــــود

چـــــــــــرا حرفمون یکی نیـــــــــــــست

                                                   مگــــــــــــــــــــــه سادگی گنـــــــــــاهه

اگــــــــــــــــه عاشقت نبــــــــــــاشم

                                                                   دل مــــــــن چه بی پـــــــــــناهه

تـــــــــــــــــا ابد به پات نشستم اینو از یاد نبــــــــــــــــــــری

                                                 تــــــا ابد عـــــاشقت هستم اینـو از یـــاد نبری

اگـــــــــــــــه تو رفتی از اینجا دیگــــــــــه دوستم نـــــــــــــداری

                                                 مـــن هنوز دل بـــــه تو بســـــتم اینو از یاد نبــری

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان                www.bahar-20.com