سـرو نــاز شــــــــــــــــــــــــیــراز :

خوشا شیراز و وضع بی مثالش ###### خــداونـــدا نگه دار ؛ از زوالش

شــــــــــــــــــــرح فــــــــــــــــــــراق :
ساعت ۸:٤٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٩/٢٢   کلمات کلیدی: دلنوشته های بارانیم برای : تــــو ،چون اشتیاق من به : تــــــــو ،عاشقانه هایم تقدیم به او ،تقدیم به : شما خوبان مهربان و صمیمیییییی

 

چون اشتیاق من به تــــــــــــو افزون زشرح بود
ممکن نشد شرح دهـــم اشتیــــــــــــــاق را
از تلخـی فراق تــــــو ،تلـــخ است عیش مـــن
اندازه نیســـــت ، تلــــخــــــــی روز فراق را....

می دونــــــی زیباتـــریــــــن خط منحنی دنیا چیه ؟

 لبخندی که بی اراده رو لبهای یک عاشق نقش می بندد

 تا در نهایت سکوت فریاد بزنــــــه : دوســــــــــتـت دارم

                    ....  احمــــــــــــــــــــــد