سـرو نــاز شــــــــــــــــــــــــیــراز :

خوشا شیراز و وضع بی مثالش ###### خــداونـــدا نگه دار ؛ از زوالش

زیبــــــــا تــــریـــــــــــن آغــــــــــــــــــــــــــاز :
ساعت ٩:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٩/٢٠   کلمات کلیدی: عاشقانه هایم تقدیم به او ،زیباترین آغاز ،عشق و مرد عشق ،تقدیم : به شما خوبان
اگر واقعا عاشقش باشی ، حتی فکر کردن به او باعث شادی و آرامشتان می شود .

اگر واقعا عاشقش باشی ، در کنار او که هستید ، احساس امنیت می کنید .

اگر واقعا عاشقش باشی ، حتی با شنیدن صدایش ، ضربان قلب خود را در سینه حس می کنید .

اگر واقعا عاشقش باشی ، زمانی که در کنارش راه می روید احساس غرور می کنید .

اگر واقعا عاشقش باشی ، تحمل دوری اش برایتان سخت و دشوار است .

اگر واقعا عاشقش باشی ، حتی تصور بدون او زیستن برایتان دشوا ر است .

اگر واقعا عاشقش باشی ، شیرین ترین لحظات عمرتــــــان لحظاتی است که با او گذرانده ایــــــــــــــــد... .