سـرو نــاز شــــــــــــــــــــــــیــراز :

خوشا شیراز و وضع بی مثالش ###### خــداونـــدا نگه دار ؛ از زوالش

برای آنهایی که وقعیت ها را انگونه که هست ، می بینند :
ساعت ۸:٢٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٩/٢٠   کلمات کلیدی: برای خوبان عالم ،زمزمه دل / عاشقانه / عارفانه ،تلنگر / پرواز دل ،تقدیم به : شما خوبان

ما همیشه صدا های بلند را  می شنویـــم،

 

                   پر رنگ ها را می بینیم  و

 

                         سختی ها را می خوانیم

 

 

                 غـــــــافل از اینــــــکــــه : 

                      

خوب ها   آسان می آیـــــند ،

                  بی رنگ می مانند  و

                                بی صدا  می روند...