سـرو نــاز شــــــــــــــــــــــــیــراز :

خوشا شیراز و وضع بی مثالش ###### خــداونـــدا نگه دار ؛ از زوالش

شیــــــــــــــرینـــــــــــــی نـــــــگاهــــــت :
ساعت ٦:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۳/۱۸   کلمات کلیدی: شیرینی نگاهت ،عاشقانه و بی ریا برای تو ،زمزمه های زیبا و عارفانه ،تقدیم به : همه دوستان عزیزم

 

خوردن یه فنجون قهوه ی تلخ ،

می ارزه به شیرینیه نگاهـــــت...

به لذت بردن از لبخند ملیح و دل نشینت...

نگاهی که از ازل همراهم بوده...

می دونم که تا ابد همراهمه و جدا نشدنی....

نمی دونم...نمی دونیم....می فهمنش؟

دور یا نــــــــــــــــــزدیک...

چه فــــــــــــــرقی داره؟ 

فاصله بی معناست....

هستم تا هستی...

 ..... احــمــــد