سـرو نــاز شــــــــــــــــــــــــیــراز :

خوشا شیراز و وضع بی مثالش ###### خــداونـــدا نگه دار ؛ از زوالش

برای دوســــــــــــــــــــــــــــــــــت :
ساعت ٤:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٩/٢٠   کلمات کلیدی: هر کس به طریقی دل ما می شکند ،دلنوشته های بارانیم ،تقدیم به او : که خود همیشه بهترین است

هر کس به طریقی دل مـــــا میشکنــــد

بیگانه جـــدا دوســـــــت جدا میشکنــــد

بیگانه اگر میشکنـــــــــــد حرفی نیست

از دوست بپــرسیـــد که چرا می شکند...

             ......احـــــمــــــــــــــــد